Landschapsarchitect

Dorpscentrum Mesum

Project

Herinrichting dorpscentrum


Plaats

Rheine, D


Opdrachtgever

Gemeente Rheine


Ontwerp

2019-20


Uitvoering

2020


Vraag

Tussen het oude gemeentehuis en de oude Johannesschool is een plek, die al als plaats voor dorpsfeesten en de kerstmarkt wordt gebruikt. Deze plek is als er niets gebeurt weinig aantrekkelijk; dit moet verbeterd worden.


Visie

Belangrijk is een plein te creëren met verblijfskwaliteit, waarbij de snelheid van het doorgangsverkeer afgeremd wordt.


Oplossing

Samenhangende bestrating verbindt alle gebouwen. De verharding voor auto’s ligt op dezelfde hoogte als voor voetgangers, waardoor de auto’s eerst over een drempel rijden voor ze het plein oprijden. Op het dorpsplein ook een bron en langs de randen een rijke begroeiing van vaste planten.Dorfmitte Mesum