Landschapsarchitect

Wir-Ratingen

Project

Gemeenschappelijk woningbouwproject


Plaats

Ratingen, D


Opdrachtgever

Bewonersvereniging Wir-Ratingen


Ontwerp

2019-20


Uitvoering

2021


Vraag

Ontwerp van de gemeenschappelijke tuin op basis van een ontwerpworkshop met bewoners. Integratie van een openbaar pad door de hof en een opstelplaats voor de brandweer.


Visie

De bewoners hebben een groene ruime nodig, waar ze elkaar kunnen ontmoeten, maar ook de mogelijkheid hebben, om individueel rust te vinden.


Oplossing

Het openbaar pad loopt slingerend door de hof, waardoor bezoekers het privékarakter van de hof ervaren. Verschillende zitplekken in de hof met eigen karakter. Een bron; door het geluid van water een stilteplek realiseren. De noodzakelijke fietsenstallingen zorgvuldig in het groen integreren.Wir-Ratingen