Landschapsarchitect

The Park Warsaw

Project

The Park, kantorencomplex

Plaats

Warschau

Opdrachtgever

AIG Lincoln

Ontwerp

2011-2016

Uitvoering

2012 – heden

Vraag

Een attractieve omgeving en verblijfsruime scheppen rond en tussen kantoorgebouwen. Totaal oppervlak ca. 4 ha.

Visie

Het grit van de ondergrondse parkeergarage bied een raster , waarin een grote flexibiliteit ontstaat voor verschillende invullingen. Zo ontstaat een vanzelfsprekende samenhang, die alle mogelijkheden biedt voor flexibele aanpassing aan behoeftes.

Oplossing

Elk gebouw heeft zijn eigen mengsel aan vaste planten. Daartussen zorgen vierkanten met gazonheuvels en vierkanten met miscanthus voor een attractieve ruimtelijk diversiteit. Pleksgewijs worden kleine pleintjes gerealiseerd met waterkunst, een schaakbord of een terras.


The Park Warsaw The Park Warsaw The Park Warsaw The Park Warsaw The Park Warsaw The Park Warsaw