Landschapsarchitect

Enkweg

Project

Verzorgingsinrichting met zelfstandig wonen

Plaats

Holten, NL

Opdrachtgever

Stichting Olde Hoven

Ontwerp

2017-18

Uitvoering

2019-

Vraag

De kwaliteit van het aanwezige bos moet behouden en verder ontwikkelt worden. Ondanks de bestaande hoogte verschillen moeten de wegen barrière vrij zijn. De parkeerplaatsen zo onzichtbaar mogelijk in het bos integreren.
Opp. terrein is 24.470 m².

Visie

Verzorging in de natuur is optimaal om genezingsprocessen te bevorderen. Bouwen in de natuur is heel goed mogelijk in combinatie met verhoging van de natuurlijk diversiteit.

Oplossing

De parkeerplaatsen in de periferie, half onder de grond in een wal.
De voetpaden lopen grotendeels parallel aan de hoogtelijnen. Het regenwater van de daken wordt benut om natte plekken in het bos te creëren. In het bos worden eiken en hazelaar en andere loofboomsoorten aangeplant om het bos te stabiliseren en te ontwikkelen.
Nestkasten voor vogels en vleermuizen worden opgehangen.
De bouwactiviteiten worden buiten het broedseizoen doorgevoerd en te kappen bomen blijven als dood hout in het bos.


Enkweg Holten Enkweg Holten