Landschapsarchitect

Wonen aan het Küstenkanaal

Project

Terreininrichting appartementencomplex

Plaats

Oldenburg, D

Opdrachtgever

APV Immobilien GmbH & Co. KG

Ontwerp

2017-18

Uitvoering

2019

Vraag

In een groen restruimte langs het kanaal zal hoogwaardige woningbouw gerealiseerd worden. De ecologische compensatie daarvoor moet geheel op eigen terrein plaats vinden en ook moet in het terrein gezorgd worden voor voldoende waterretentie. Opp. tuin en ontsluiting 7.500 m².

Visie

Nieuwbouw van architecten 9Grad biedt veel kansen voor ecologische diversiteit. Natuurcompensatie ter plekke te realiseren is het beste wat je kunt doen.

Oplossing

De bestaande groenstructuur om het terrein zal gehandhaafd worden, maar wel met openingen voor doorzicht vanuit de woningen richting het kanaal. Zowel daktuin als maaiveld worden geheel met extensieve ecologische beplanting ingericht. Op maaiveld vooral extensief grasland, op de daktuin en bij de parkeerplaatsen wordt een schraal stenig substraat aangebracht, die een bloemrijke vegetatie mogelijk maakt. De waterretentievlakkenzorgen voor een verdere ecologische diversiteit. In de wanden van het gebouw broedmogelijkheden voor gierzwaluwen.


Wohnen am Kuestenkanal Wohnen am Kuestenkanal