Landschapsarchitect

Prympark

Project

Ecologische woonwijk

Plaats

Düren, D

Opdrachtgever

Evangelische Kirchengemeinde in Düren

Ontwerp

2015-heden

Uitvoering

2018-

Vraag

Ontwerp tuinen en ontsluiting van een ecologische woonwijk met behoud van bos en biotoop voor hazelmuis in intensieve samenspraak met toekomstige bewoners. Totaal areaal woonwijk is 3 ha.

Visie

M.b.v. ontwerpworkshops kunnen bewoners vanaf het eerst begin bij de ideevorming meedenken. Gemmenschappelijk tuinen per woongroep ontwikkelen, zodat sociale samenhang gesterkt wordt.

Oplossing

Hoogteverschillen maken een parkeergarage in de helling een logische oplossing. Gemeenschappelijke voorzieningen zoals een zwemvijver maken het project extra aantrekkelijk. Het project stap voor stap in deelprojecten ontwikkelen.


Prympark Prympark Prympark